Tio Fötters historik

Föreställningen Cirkus Tio Fötter

Cirkus Tio Fötter

Tio Fötter bildades 1980. Gruppen bestod då av fem personer och var dessutom en dansgrupp, vilket förklarar namnet. Tio Fötter gjorde två dansproduktioner, Dansens Historia och Saga och Verklighet. Därefter utvecklades den konstnärliga uttrycksformen  i Tio Fötters produktioner till komedier som också var minimusikaler. From 2009 är Tio Fötters barnproduktioner rena komedier. Tio Fötter har sedan 1980 gjort 27 produktioner och spelat för 257 113  barn och vuxna.

CARIN ANLER FISKE
Carin Anlér Fiske är sedan 1980 producent, administratör och skådespelare (och tidigare dansare) i gruppen.

JOHN FISKE
John Fiske anslöt sig till Tio Fötter 1981 och skrev pjäsmanus med koreografiinslag.  Han hade föregående år arbetat med musikaler i Londons West End. John skrev fyra manus till Tio Fötter under åttiotalet, produktioner som han dessutom medverkade i. Sedan 1981 har John skrivit originalmanus till 19 av Tio Fötters produktioner och dessutom regisserat majoriteten av dem.

ÅTTIOTALET:
Cirkus Tio Fötter (1982) - se bild till vänster!
Tio Fötters Tjänare (1983)
Försten, Störsten Bästen (1985)
Det Blå Ägget (1985).
 

Föreställningen Dumburken

Dumburken

NITTIOTALET:
Under nittiotalet gjorde vi sju produktioner, varav John Fiske skrev och regisserade sex. Dessa sex var alla komedier för barn 5-13 år:
Eldflammas magknip (1991)
Klär en mes i fez? (1993)
Dumburken (1995) - se bild till vänster!
Vargen! (1997)
Wolf! (1998)
Fru Höglunds tredje husdjur (1999)
Hjärtans Fröjd (1998) manus (efter en bok av Per Nilsson): Malin Anclair och Klas Olsson, regi Claes Åström
 
Vem är rädd för Lucia

Vem är rädd för Lucia?


Douglas och det rosa röret

Älgar i magen

Alice i Ondalandet
Alice i Ondalandet

Proppen
Proppen

Robins lillasyster
Robins lillasyster

2000-TALET:
Vem är rädd för Lucia?
(2001) Manus & regi: John Fiske Vem är rädd för Lucia? för döva och hörselskadade (2003) - se nedan!
Douglas och det rosa röret (2003) Manus & regi: John Fiske Älgar i magen (2005) Manus & regi: John Fiske
Lyssna på "Älgar i magen".
Lyssna på "Knäckebrödsfabriken". Se texterna här.
Värsta vikingen (2007) Manus & regi: John Fiske
Lyssna på låten:Värsta vikingen och se texterna.
Släpp in mig ! (2009) Manus & regi: John Fiske
Se/lyssna till Matildas sång!
Se Affe dansa!
Här är Ruts rapp!
Texterna till föreställningarnas låtar
Se bilder från föreställningen!

2010-TALET:
Alice i Ondalandet
(2011) Manus & regi: John Fiske Brevväxling Siri von Essen & August Strindberg (2012) Manus & regi: Carin Anlér Fiske
Proppen (2013) Manus & regi: John Fiske
Robins lillasyster (2016) Manus & regi: John Fiske
Jag är Malala (2016 - 2017) -ett teaterprojekt för mellanstadiebarn i Salabackeområdet, Uppsala, i samarbete med Brantingsgårdens fritidsklubb. Teaterpedagoger: Carin Anler Fiske och Joakim Thelin
Radio Upplands nyhetsinslag om Malalakursen
Läs i UNT om Malalaprojektet

INTERNATIONELLA ENGAGEMANG
Zimbabwe

Tio Fötter deltog i ASSITEJ:s (International Association of Theatre for Children and Young People) internationella teaterfestival i Harare, Zimbabwe, med engelskspråkiga Wolf! sommaren 1998. Där gav Tio Fötter dessutom en workshop för deltagare från Sydafrika och Zimbabwe.  Wolf! Spelades även på skolorna i Uppsala samma år. Våren 1999 arrangerade Tio Fötter en skolturné i Uppsala med Nhare Mbira Ensemble från Zimbabwe. Projektet drevs i samarbete med Studiefrämjandet.
Estland
Hösten 1999 spelade Tio Fötter komedin Fru Höglunds tredje husdjur på Nuckö skola  i Estland. Föreställningen spelades på svenska eftersom alla elever studerar svenska språket där.

KULTURSTIPENDIUM
Våren 2001 fick Tio Fötters producent och skådespelare Carin Anlér Fiske ett kulturstipendium av Uppsala kommun för att "hon genom kreativitet och entusiasm gjort Tio Fötter till den mest efterfrågade teatergruppen i Uppsala skolor." Carin fick dessutom Uppsala kommuns kulturstipendium 2012 för "hennes starka engagemang för barn- och ungdomsteater i Uppsala som kommit till uttryck bland annat genom skapandet av scenkonstfestivalen BUSIG."

TEATERPROJEKT FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE
Under 2002 tom januari 2003 arbetade gruppen med ett teaterprojekt för döva och hörselskadade barn. Tio Fötter erhöll 110 000 från kulturrådet och 75 000 från Allmänna Arvsfonden för projektet. Studiefrämjandet fungerade som samarbetspartner.
I början av hösten-02 arbetade två döva, Denny Bergerholm och Bibbi Burman, med ett teckenspråksmanus till John Fiskes Vem är rädd för Lucia?. Tio Fötter hade haft premiär på den här komedin för hörande barn våren 2001.
Mot slutet av hösten hjälpte Bibbi och Denny, Anders Mossberg och Sara Trast, de två anlitade teckenaktörerna, med instuderingen av manuset. Dessutom gjordes ett par stora sammandragningar med de två döva manusförfattarna, teckenaktörerna, regissören och de ordinarie skådespelarna.
Första veckan i januari repeterades  den slutliga versionen av föreställningen för döva. Då närvarade även en tolk under repetitionerna. Avslutningsvis gjorde Tio Fötter en turné på statens dövskolor i Örebro, Vänersborg, Lund, Härnösand och Stockholm.
Se bilder från repetitionerna av föreställningen.

"en varm och rolig föreställning"..... "Resultatet är strålande och lätt att uppskatta för en blandad publik"
Åsa Härkegård,Örebrokuriren 030109