Repetition av föreställningen för döva barn


Från vänster: John Fiske, Anders Mossberg, Denny Bergerholm, Mats Lindberg, Klas Olsson, Bibbi Burman och Sara Trast. Fotograf: Carin Anlér Fiske

John, Denny och Bibbi diskuterar.Per-Egil (Klas) agerar och Sara tolkar.


Anders, Mats, Carin, Sara och Klas tittar på Denny och Bibbi.

Per-Egil (Klas) rappar medan Sara tolkar.


Per-Egil (Klas) gör sig i ordning för att gå till skolan. Anders tolkar.

John regisserar Anders.

Bibbi och Denny demonstrerar. Klas tittar på.