Det var en gång en…

 

 

Torsdag 23/1, kl 9:00, 10:30 Vänge skola
Fredag 24/1, kl 9:00 Vänge skola
Fredag 7/2, 2 st Danmarks skola
Torsdag 13/2, 9:00, 10:30 Funbo skola
Fredag 14/2, 9:00, 10:30 Skuttunge skola
Torsdag 27/2, 2 st Bälinge skola
Torsdag 5/3, 9.00, 10.30 Uppsävjaskolan
Fredag 6/3, 2 st Bälinge skola
Torsdag 12/3, kl 9:00, 10:30 Ramsta Skola
Fredag 13/3 Skolföreställningar
Torsdag 19/3, 9:00 Ramsta Skola
Följande föreställningar är inställda och flyttade till september p g a Coronakrisen:
Torsdag 16/4,
kl 9:00, 10:30
Björklinge skola inställt!
Torsdag 23/4,
kl 9:00, 10:30
Björklinge skola inställt!
Fredag 24/4,
kl 9:00
Björklinge skola inställt!
Torsdag 7/5, 2 st Sunnerstaskolan – inställt!
Fredag 8/5, 2 st Sunnerstaskolan – inställt!
Tisdag 12/5, 2 st Sunnerstaskolan – inställt!