Vi erbjuder tre projekt inom ramen för Skapande skola:
Tio Fötters 3-minutersfilm om Skapandeskola utifrån föreställningen Pusslet

1. Pusslet som Skapandeskola projekt

Karaktärer Pusslet

Länk till skriftlig information om projektet: Skapande skola Pusslet

Se 3-minutersfilmen om Hela Sveriges historia som Skapandeskolaprojekt:

2. Hela Sveriges historia 7 – 13 år

Skapande Skola årskurs 1 – 6, Workshop

METOD
1. Tio Fötter bistår med information och kommunikation inför bidragsansökan 
2.  Barnen får ta del av föreställningen Hela Sveriges historia
3.  Workshop:

Workshop á 60 minuter. Max 15 barn/grupp.

  • Vi börjar lektionen med att värma upp kroppen, rösten och fantasin genom teaterlekar. Dessa anpassas efter elevernas ålder och behov.
  • Därefter delas elever upp i grupper om 3-4 elever samt blir tilldelade ett ”historiskt föremål” och instruerade till att fundera kring vad det kan ha för historia. Föremålen kan vara saker som ett gammalt mynt, silverbägare, tavla föreställande en kung eller en kratta av äldre modell.
  • Med hjälp av pedagogernas handledning får eleverna skapa en kort scen och sedan spela upp den för varandra. Genom berättandet och teatern fortsätter vi utforska Sveriges historia och knyter an till de frågor som tagits upp i föreställningen. ”När började Sveriges historia?”  och ”Finns flera olika sätt att se på denna?”. Varför är det till exempel så lätt att hitta information om alla kungar och krig, men svårare att hitta berättelser och fakta om barn och fattiga personer? Fokus före detta moment är inte prestation utan glädje och våra pedagoger har stor erfarenhet av leda teatergrupper för barn.
  • Vi avslutar alltid med en “utcheckning”. Eleverna får en i taget kort berätta om hur det upplevt dagens workshop och om det sedan finns tid över så öppnar vi upp för frågor om själva föreställningen.
  • Lokal: Två tomma klassrum (alternativt ett klassrum + en lekhall). Skjut bänkarna och stolarna åt sidan. Fri minimigolvyta: 5 X 5 kvadratmeter
  • Två skådespelare från Tio Fötter undervisar parallellt i halvklass i varsitt klassrum/samlingssal. Tidsexempel:  8.00–9.00 + 9.20–10.20.

3. Forma Skapandeskola Förskoleklass

Tio Fötters Skapandeskolaprojekt utgår från Läroplan i förskoleklassen (lgr11) och undervisningen i matematik:

”undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse hur matematik kan användas i olika situationer”.

Dessutom genomsyras workshopparna av läroplanens värdegrund och uppdrag som ”alla människors lika värde” och ”att låta varje enskild individ finna sin unika egenart”.

Länk till mer information om FORMA Skapande skola Förskoleklass

Se film som beskriver workshopen till FORMA inom ramen för Skapande skola:

Fotograf: Marcus Berglund