Vi erbjuder tre projekt inom ramen för Skapande skola:

1. Pusslet som Skapandeskola projekt

Karaktärer Pusslet

Länk till skriftlig information om projektet: Skapande skola Pusslet Tio Fötters 3-minutersfilm om Skapandeskola utifrån föreställningen Pusslet

2. Hela Sveriges historia 7 – 13 år

Arrinfo kommer!

3. Forma Skapandeskola Förskoleklass

Tio Fötters Skapandeskolaprojekt utgår från Läroplan i förskoleklassen (lgr11) och undervisningen i matematik:

”undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse hur matematik kan användas i olika situationer”.

Dessutom genomsyras workshopparna av läroplanens värdegrund och uppdrag som ”alla människors lika värde” och ”att låta varje enskild individ finna sin unika egenart”.

Länk till mer information om FORMA Skapande skola Förskoleklass

Se film som beskriver workshopen till FORMA inom ramen för Skapande skola:

Fotograf: Marcus Berglund