Vi erbjuder två projekt inom ramen för Skapande skola:

1.Det var en gång en … som Skapandeskola projekt
Se en film som informerar om vårt koncept

Läs skriftlig information: Skapande Skola Det var en gång en…

2.Forma Skapandeskola Förskoleklass
Tio Fötters Skapandeskolaprojekt utgår från Läroplan i förskoleklassen (lgr11) och undervisningen i matematik:
”undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse hur matematik kan användas i olika situationer”.
Dessutom genomsyras workshopparna av läroplanens värdegrund och uppdrag som ”alla människors lika värde” och ”att låta varje enskild individ finna sin unika egenart”.

Länk till mer information om FORMA Skapande skola Förskoleklass
Se film som beskriver workshopen till FORMA inom ramen för Skapande skola:

 

 

 

 

Fotograf: Marcus Berglund