Nyheter

CORONAPANDEMIN

Tio Fötter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Coronapandemin. Dessutom anpassar Tio Fötter föreställningstillfällena efter Uppsala kommuns utbildningsförvaltnings och rektorers riktlinjer. Detta innebär att Tio Fötter endast spelar för en klass/förskolegrupp i taget. Vidare har Tio Fötter beslutat att inte spela några offentliga föreställningar under vårterminen 2021.

Av Katarina Anlér, sedan
Nyheter

Ny föreställning -Forma 4-6år!

En interaktiv 3d-show där barnen får vara med och styra dramaturgi och upplägg. Föreställningen tar även upp frågor om att passa in, allas lika värde och att våga vara sig själv. Vad är en form? Finns former överallt? I rummet, i kroppen. Vem passar in vart och måste man passa Läs mer…

Av Katarina Anlér, sedan