Teatercentrum Östras utbudsdagar

Tio Fötter medverkar på Teatercentrum Östras utbudsdagar med föreställningen Forma onsdagen 25/1 16.45-17.20 på Teaterverket Sveavägen 114 i Stockholm. Utbudsdagarna kallas Stjärnkalaset och innebär att över 40 föreställningar spelas under två heldagar för den yngre publiken.  Är du kulturombud, lärare eller pedagog inom skola och förskola, konsulenter, kultursekreterare, teaterföreningar och Läs mer…

Mentorsprogram

John Fiske har blivit antagen som mentor och Oscar Ohlsson som adept i Region Uppsalas nya mentorsprogram inom teaterområdet. John kommer att handleda Oscar i manusskrivning som ska utmynna i Tio Fötters nästa produktion: Sveriges historia på 45 minuter. Se länk: https://regionuppsala.se/det-har-gor-vi/kultur/kulturnyheter/antagna-till-mentorskapsprogrammen-inom-teateromradet–varterminen-2023/

Hedersmedalj

Carin Anlér Fiske har tilldelats Uppsala kommunfullmäktiges hedersmedalj 2022. Motiveringen lyder: ”Till Carin Anlér Fiske för hennes starka engagemang för Uppsalas barn- och ungdomskultur genom bland annat teatergruppen Tio fötter, där hon är både producent och skådespelare, och scenkonstfestivalen Busig i Gottsunda, som hon tog initiativet till och var projektledare för. ” Utmärkelsen Läs mer…

Ny föreställning!

I feb 2023 startar Tio Fötter ett mentorskap där John Fiske handleder Oscar Ohlsson i manusskrivande. Projektet ska mynna ut i föreställningen Hela Sveriges historia, för barn 7-13 år. Premiär hösten 2023. Se filmklipp: Där kan du höra mer om projektet. https://drive.google.com/file/d/1I9sIAKHwu-8F3OSy4igo2CI3XNdFCcrR/view

Radioteater!

Tio Fötter har erhållit 295 000 i återstartsbidrag från Kulturrådet för att göra radioteater av Det var en gång en… för barn 6-13 år. Manus, regi och musik: John Fiske Inspelningsproducent: Christian Bruzelius Producent: Carin Anlér Fiske Skådespelare: Carin Anlér Fiske, Catrin Anlér Blomberg och Oscar Ohlsson Premiär på Spotify mfl Läs mer…