Hedersmedalj

Carin Anlér Fiske har tilldelats Uppsala kommunfullmäktiges hedersmedalj 2022. Motiveringen lyder: ”Till Carin Anlér Fiske för hennes starka engagemang för Uppsalas barn- och ungdomskultur genom bland annat teatergruppen Tio fötter, där hon är både producent och skådespelare, och scenkonstfestivalen Busig i Gottsunda, som hon tog initiativet till och var projektledare för. ” Utmärkelsen Läs mer…

Ny föreställning!

I feb 2023 startar Tio Fötter ett mentorskap där John Fiske handleder Oscar Ohlsson i manusskrivande. Projektet ska mynna ut i föreställningen Hela Sveriges historia, för barn 7-13 år. Premiär hösten 2023. Se filmklipp: Där kan du höra mer om projektet. https://drive.google.com/file/d/1I9sIAKHwu-8F3OSy4igo2CI3XNdFCcrR/view

Radioteater!

Tio Fötter har erhållit 295 000 i återstartsbidrag från Kulturrådet för att göra radioteater av Det var en gång en… för barn 6-13 år. Manus, regi och musik: John Fiske Inspelningsproducent: Christian Bruzelius Producent: Carin Anlér Fiske Skådespelare: Carin Anlér Fiske, Catrin Anlér Blomberg och Oscar Ohlsson Premiär på Spotify mfl Läs mer…

CORONAPANDEMIN

Tio Fötter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Coronapandemin. Dessutom anpassar Tio Fötter föreställningstillfällena efter Uppsala kommuns utbildningsförvaltnings och rektorers riktlinjer. Detta innebär att Tio Fötter endast spelar för en klass/förskolegrupp i taget. Vidare har Tio Fötter beslutat att inte spela några offentliga föreställningar under vårterminen 2021.