Tio Fötter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Coronapandemin. Dessutom anpassar Tio Fötter föreställningstillfällena efter Uppsala kommuns utbildningsförvaltnings och rektorers riktlinjer. Detta innebär att Tio Fötter endast spelar för en klass/förskolegrupp i taget. Vidare har Tio Fötter beslutat att inte spela några offentliga föreställningar under vårterminen 2021.

Kategorier: Nyheter

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild